logo

Adolantsento miampita any amina��ny fahatanorana: Kihon-dalana goavana eo amina��ny fiainana��ny zanaka��olombelona

Adolantsento na koa hoe miala sakana! Dingan-taona tena manahirana ny ray aman-dreny tokoa io rehefa manomboka handalovana��ireo zanany. Manomboka miala tsikelikely amina��ny maha zaza sy ankizy azy izay ireo nateraky ny kibo amina��ny ankapobeny rehefa tonga eo amina��ny faha 12 ka hatramina��ny faha 19 taonany.

A�Toa te hahaleo tena izany saingy mbola tsy mahavita tena akory fa hentankentanim-po mazana ary raha sanatria tsy ampy tan-tsoroka avy amina��ireo ray aman-dreny dia mety ho eo mihitsy no ho loharanom-pahasimbam-piainany. Miova tsikelikely manomboka eo amina��io vanim-potoana io ny toe-batana satria manomboka mitsiry nono, ohatra, ny zazavavy ary manomboka maniry volon-kelika ny zazalahy. Ny ankamaroana��ireo adolantsento no efa mifampijerijery sy miditra tsikelikely amina��ny resaka��olon-dehibe toy ny hoe a�? I anona, hono, sipana��i anonaa�?, a�?I anona sy anona, hono, miarakaa�?. Mitohy avy eo rehefa miha lehibe kokoa eo amina��ny faha 16 sy 17 taona eo ny fifametraham-panontaniana hoe a�? ahoana ianao amina��ny anonaa�?, a�?ampidirina amina��ialahy ve na amin-drya��a�? dia hatrany hatrany. Saingy, indrisy moa fa tonga amina��ilay tononkira izay hoe a�? te ho anya�� fa tsy afakaa�? matetika, noho izay fahatsapana��ny ray aman-dreny izay fa tsy mbola azo antoka ho tomponandraikitra ny zanaka eo amina��io sokajin-taona io.

Mila sorohana ny fitrifanana

Matetika, araka izany, no mandrara ny fiarahana��ny adolantsento ny ray aman-dreny ary mivoaka ny teny hoe a�?mbola zaza saina, kely maika hanambady, fianarana aloha atao tsaraa��a�?. Mivoaka toy izany avokoa ny teny toa tsy voahevitra rehetra satria manahirana ny mifehy ny adolantsento noho izy ireo lasa be famaliana sy tsy mifidy vava avoaka ary mihevitra fa mandeha ho azy ny fiainana. Mety ve anefa ny fandrarana? Samy manana ny fomba fitaizany ny tsirairay fa ny zavatra tokony ho atao an-tsaina lalandava anefa dia mila sorohana ny fitrifanana��ireo zaza miala sakana satria ara-bakiteny tokoa rehefa tonga eo amina��io sokajin-taona io izay fialany sakana izay saingy na dia manao izany aza izy dia matetika tsy mampiasa saina hamonjy arofanina fa enti-po ary mety hanaotao foana.

Vahaolana ny fifampiresahana

Manoloana ny fivoarana sy fitobahana��ny tekinolojia dia miha mihena hatrany amina��izao fotoana izao izany fifampiresahana eo amina��ny ray aman-dreny sy zanaka izany. Tena ilaina indrindra anefa io satria tan-tsoroka fototra ho ana��ireo zanaka rehefa tonga eo amina��ny taona voalaza teo ireo a�?ankizya�?. Azo resahana tsara amina��ny zanaka ny antona��ny fiovana��ny toe-batany sy ny fetran-javatra tokony ho ataony sy tsy ho ataony satria heverina fa efa tonga eo amina��ny taona ahafahany manakatra izany izy. Ny fanafenana ireny indrindra aza no tena mahatonga azy hanandrakandran-doza sy hanaotao foana satria te hamantatra ilay antona��ny fandrarana atao aminy izy ireo.

Ho fehina��izay voalaza rehetra izay ary dia hindramintsika vetivety ny sombiny amina��ny tononkirana��ny mpanakanto, Olombelo Ricky, izay heverina fa mamintina izay zava-mitranga any anatina��ny manontolona��ny zanaka��olombelona any rehefa manomboka adolantsento izy. Hoy indrindra ny tononkira:

a�?Adoladolan-tsento aho

A�adolany te-ho any aminao

A�fa zaho mba te-hihira

A�akaiky tsy lavitra anao

A�

A�A�A�A�A�A� A�Adaladalan-tsento aho

A�A�A�A�A�A� A�adalana��ny te-ho eny aminao

A�A�A�A�A�A� A�fa tsy afaka ho any

A�

Te-ho any aho fa tsy afaka!

A�Te-ho any aho fa tapaka!

A�

A�A�A�A�A�A�A�A� Tsy misy ho soratana aho

A�A�A�A�A�A�A� A�Tsy misy raha hambara aminao

A�A�A�A�A�A�A� A�Atosika��ireo tsiahy

A�A�A�A�A�A�A� A�Atosiny a��ndeha ho any aminao

A�

A�Mba ilazao vaovao a��zaho

A�Izay zava-misy any aminao

A�Na ratsy na tsara!

A�

A�A�A�A�A�A�A�A� Ampitso aho vao afaka!

A�A�A�A�A�A�A� A�rahampitso aho tsy tapakaa��a�?

 

Nanangona: Jaonary Mirija

viatec pharmacie modafinil and alcohol

Ny tsiambaratelona��I Madagasikara: Ny fahitana��I Eris Rabedaoro azy

Ny mpikaroka mpanoratra, Eris Rabedaoro, indray no vahinina��ny hetsika a�?Tafa Harivaa�? izay fanaona��ny fikambanana Faribolana fanilo, isaky ny alarobia voalohana��ny volana etsy amina��ny Trass Tsiadana ny alarobia 6 septambra 2017 teo. Ny lohahevitra hoe a�?Madagasikara sy ny tsiambaratelonya�? moa no novelabelariny tamina��io takariva io. Nataony niendrika angano ny fanazavana satria ao anatina��ny teny hoe angano dia ahitana ny fototeny hoe a�?Hanoa�?, izay midika fa ny angano dia natao ho saintsainina sy ho tsakotsakoina.

Maforal : A� Sahia maneho fa gasy A�

Isana��ireo mpanakanto mpamokatra fitafy fianjaika (Styliste) sy kojakoja mifanaraka amina��izany nandray anjara tamina��ny hetsika Y latro tetsy amina��ny tokontanibena��ny YMCA Madagascar etsy Nanisana ny alina��ny zoma 8 desambre 2017 teo i AimA�e Robiath Julliette, fantatra amina��ny anarana maha mpanakanto hoe Maforal (Madagascar for all) izay midika fa natao ho ana��ny rehetra ny vokatra Malagasy. Ny fampifangaroana ny akora malagasy, dia ny Soga sy ny Landy amina��ny lamba afrikanina na ny Wax na koa hoe Panne no isana��ny iavahany amina��ireo mpampilatro hafa. Malagasy aho, hoy ny tenany, ary aty afrika no misy antsika.

Regis Gizavo: vao 6 taona dia efa nilalao angorodao

Adolantsento na koa hoe miala sakana! Dingan-taona tena manahirana ny ray aman-dreny tokoa io rehefa manomboka handalovana��ireo zanany. Manomboka miala tsikelikely amina��ny maha zaza sy ankizy azy izay ireo nateraky ny kibo amina��ny ankapobeny rehefa tonga eo amina��ny faha 12 ka hatramina��ny faha 19 taonany. A�Toa te hahaleo tena izany saingy mbola tsy mahavita tena […]

Zavamaneno malagasy : Ny tantarana��ny valiha sy ny fahendrena fonosiny

Anisana��ny mifamatotra akaiky amina��ny tantarana��i Madagasikara sy ny Malagasy ny valiha. Fanontaniana anisana��ny goavana indrindra sy mila itadiavam-baliny ny hoe : A� avy any ivelany sa antsika Malagasy marina ny valiha ? A�. Valim-pikarohana vitsivitsy no ndeha hamaliantsika io fanontaniana io...

Tantara

Literatiora

Vakoka velona

Periactin moins cher où acheter – livraison garantie

Adolantsento na koa hoe miala sakana! Dingan-taona tena manahirana ny ray aman-dreny tokoa io rehefa manomboka handalovana��ireo zanany. Manomboka miala tsikelikely amina��ny maha zaza sy ankizy azy izay ireo nateraky ny kibo amina��ny ankapobeny rehefa tonga eo amina��ny faha 12 ka hatramina��ny faha 19 taonany. A�Toa te hahaleo tena izany saingy mbola tsy mahavita tena […]

Obtenir des Sildenafil Citrate pas cher – Livraison Gratuite

Adolantsento na koa hoe miala sakana! Dingan-taona tena manahirana ny ray aman-dreny tokoa io rehefa manomboka handalovana��ireo zanany. Manomboka miala tsikelikely amina��ny maha zaza sy ankizy azy izay ireo nateraky ny kibo amina��ny ankapobeny rehefa tonga eo amina��ny faha 12 ka hatramina��ny faha 19 taonany. A�Toa te hahaleo tena izany saingy mbola tsy mahavita tena […]

Meilleure pharmacie en ligne pour les Doxycycline / Économisez temps et coûts / Payer Par BitCoin

Adolantsento na koa hoe miala sakana! Dingan-taona tena manahirana ny ray aman-dreny tokoa io rehefa manomboka handalovana��ireo zanany. Manomboka miala tsikelikely amina��ny maha zaza sy ankizy azy izay ireo nateraky ny kibo amina��ny ankapobeny rehefa tonga eo amina��ny faha 12 ka hatramina��ny faha 19 taonany. A�Toa te hahaleo tena izany saingy mbola tsy mahavita tena […]