logo

Dika vilana ireo ohabolana sy ohapitenenana: Nanimba ny fiainana��ny Malagasy

Maro ireo ohabolana sy ohapitenenana malagasy izay zary mivaon-kevitra ankehitriny, noho ny fitsokana��ny rivotra nentina��ireo kolontsaina maro avy any ampitan-dranomasina tonga nanafika ny kolontsaim-pirenentsika fahagola. Vokatra��izany, zary lasa manaraka izay ihany koa ny fomba fisainana��ny ankamaroana��ny Malagasy ankehitriny.

[Lire la suite...]