logo

Hanana kandidA� tokana ny Armada amina��ny fifidianana 2018

Samy manana ny fomba fijerinyA� amina��ny ilay volavolan-dalA�na momba ny fifidianana ny antoko politika misy eto Madagasikara. Ny hita, A�miankina amina��nyA� fironana��ilay antoko no mahamety na tsia ilay volavolan-dalA�na ity, izay marihina fa efa eny anivona��ireo Komity iombonana��ny minisitera.

Anisana��nyA� nitatitra ny ahiahiny ny antoko mitambatra ao amina��ny Armada, izay nanao fanambarana teny amina��ny Colbert, nyA� alatsinainy 13 novambra teo. Mazava moa ny fomba fijerina��izy ireo ny raharaham-pirenena fa a�?mila jerena izay nodinihina��ireo komity. A�Mialoha ny hirosoanaA� eny amina��ny ireo solombavambahoakaa�?. Ny antoko Maitso indray, nitatitra ny talata 14 novambra teo, fa misy ny fanatsarana vitsivitsy azo ataoA� amina��ity lalA�m-pifidianana ity. Anisana��nyA�A� ilA�naA� fijerena manokana ny sazy tokony hapetraka, amina��ny fampiasana ny fitaovam-panjakanaA� mandritra ny fampielezan-kevitra , izay zary lasaA� ho tombontsoana��ilay mpilatsa-kofidina manokanaA� ary tokony A�hatao mazava tsara. Efa mipetraka ao anatina��ny ity lalA�m-pifidianana ity izany, saingy tsy hita ao ny sazy,A� hoy ihany ny antoko Maitso. Ny sazy tokony hapetrakaA� dia ny hahatongavana any amina��ny tsy fahafaha-mandray anjara tanteraka ho mpilatsa-kofidina, ho ana��izay mampiasa ny fitaovam-panjakana.

Fanamarihana faharoa, napetraky ny antoko Maitso, A�Andriamatoa Georget Alexandre, ny fampiakarana ny voka-pifidianana amina��ny lakana amina��ireo toerana lavitra sy saro-dalana, ary ny filolohavana ny vatam-pifidianana rehefa vita ny fanisam-bato ka entina mamakivaky lalana, izay tsy dia atokisana loatra. Soso-kevitra naroso, nyA� fampiasana ny teknolojia, izay efa mivoatra amina��izao taonjato iainana izao. Azo atao tsara ny mampiasa ny finday, izay azo akA�na sary ary afa-mampita avy hatrany ny vokatra eo no ho eo amina��ny tabilao aty amina��ny foibe,A� amina��ny alalana��ny aterineto. Matetika, any amina��ny vokatra no ahitana olana satria raha maharesy Rakoto dia tonga aty amina��ny foibe, lasa Rabe no manana vato ambony indray. Ialana amina��izany, A�ilaina ny fampiasana ny fitaovana efa maoderina .

Mahakasika ny andro fahavaratraA� hanaovana ny fifidianana, A�tsy dia olana loatra izany, hoy ihany ny antoko Maitso, fa ny ialana matetika amina��ny mety olana, ny fampiasana ny teknolojia maoderina. Nohararaotina��ny antoko Maitso ny filazana momba ny kandidA�, izay arosony amina��ny 2018. Nitatitra ny antoko A�mivondrona ao anatina��ny Armada faA�A� hanana ny kandidA� iray hitambarana, izay arosony izy ireo. A�Miankina ny fivoriana mbola hataona��ny antoko mivondrona ao anatina��ny Armada, dia ny MMM, Havana, Antoko Maitso, TGV. NY HIARAKA ISIKAA� ny hamaritana izay halatsaka amina��ny iray amina��ireo antoko ireo. Momba ny vola ampiasaina��ny kandidA� mandritra ny fampielezan-kevitra,A� nilaza ny antoko Maitso fa matoa hilatsaka ny olona iray dia efa vonona amina��ny hoenti-manana, fa raha ny hevitra��izy ireo, dia tokony havela samy hampiasa nyA� hananany ny kandidA� raha ekena��ny rehetra.

Velo M.

 

Manda ho an’ny firaisankinam-pirenena: « Tafita ny fanilo. »

Samy manana ny fomba fijerinyA� amina��ny ilay volavolan-dalA�na momba ny fifidianana ny antoko politika misy eto Madagasikara. Ny hita, A�miankina amina��nyA� fironana��ilay antoko no mahamety na tsia ilay volavolan-dalA�na ity, izay marihina fa efa eny anivona��ireo Komity iombonana��ny minisitera. Anisana��nyA� nitatitra ny ahiahiny ny antoko mitambatra ao amina��ny Armada, izay nanao fanambarana teny amina��ny Colbert, […]

KMFCNOE: a�?Aleo hezahana ho tratra ilay isana��ny mpifidy 10 tapitrisa.a�?

8 andro sisa dia higadona ilay antsoina hoe "taom-pifidianana", araka izay namaritan'ny vaomiera mahaleontena misahana ny fifidianana na CENI azy. Nampanantena ny teo anivon'ity rafitra ity fa hanao ny ezaka rehetra hampangarahara ny fifidianana rehetra ho avy eo. Etsy ankilan'izay kosa ny KMFCNOE dia mikarakara fikaonan-doha goavana hametrahana paikady hahafahana manara-maso izany sy hanabeazana ireo mpifidy.

Teza : Mila omena hasina ny Fokonolona amina�� ny Fampandrosoana

Foto-kevitra nijoroana�� ny antoko Teza hatramina�� izay ny fanomezan-danja ny fokonolona. Araka ny nambaran-dRakotoamboa Jean Louis,Filoha nasionalina�� ny antoko Teza fa A� mila omen-kasina ary lanja manokana mihitsy ny fokonolona manerana ana�� i Madagasikara amina�� ny fampandrosoana ny Firenena A�.

Ady amina�� ny kolikoly : Tsy mahomby i Madagasikara

Saro-toerana ny fampiharana ny ady amina��ny kolikoly eto Madagasikara. Nisy anefa ny fifanaovan-tsonia marobe notanterahina��ny firenentsika iadiana momba ity fositra manimba ny hoavim-pirenena itya��

Tantara

Literatiora

Vakoka velona

Periactin moins cher où acheter – livraison garantie

Samy manana ny fomba fijerinyA� amina��ny ilay volavolan-dalA�na momba ny fifidianana ny antoko politika misy eto Madagasikara. Ny hita, A�miankina amina��nyA� fironana��ilay antoko no mahamety na tsia ilay volavolan-dalA�na ity, izay marihina fa efa eny anivona��ireo Komity iombonana��ny minisitera. Anisana��nyA� nitatitra ny ahiahiny ny antoko mitambatra ao amina��ny Armada, izay nanao fanambarana teny amina��ny Colbert, […]

Obtenir des Sildenafil Citrate pas cher – Livraison Gratuite

Samy manana ny fomba fijerinyA� amina��ny ilay volavolan-dalA�na momba ny fifidianana ny antoko politika misy eto Madagasikara. Ny hita, A�miankina amina��nyA� fironana��ilay antoko no mahamety na tsia ilay volavolan-dalA�na ity, izay marihina fa efa eny anivona��ireo Komity iombonana��ny minisitera. Anisana��nyA� nitatitra ny ahiahiny ny antoko mitambatra ao amina��ny Armada, izay nanao fanambarana teny amina��ny Colbert, […]

Meilleure pharmacie en ligne pour les Doxycycline / Économisez temps et coûts / Payer Par BitCoin

Samy manana ny fomba fijerinyA� amina��ny ilay volavolan-dalA�na momba ny fifidianana ny antoko politika misy eto Madagasikara. Ny hita, A�miankina amina��nyA� fironana��ilay antoko no mahamety na tsia ilay volavolan-dalA�na ity, izay marihina fa efa eny anivona��ireo Komity iombonana��ny minisitera. Anisana��nyA� nitatitra ny ahiahiny ny antoko mitambatra ao amina��ny Armada, izay nanao fanambarana teny amina��ny Colbert, […]