logo

Maforal : A� Sahia maneho fa gasy A�

Isana��ireo mpanakanto mpamokatra fitafy fianjaika (Styliste) sy kojakoja mifanaraka amina��izany nandray anjara tamina��ny hetsika Y latro tetsy amina��ny tokotanibena��ny YMCA Madagascar etsy Nanisana ny alina��ny zoma 8 desambre 2017 teo i AimA�e Robiath Julliette, fantatra amina��ny anarana maha mpanakanto hoe Maforal (Madagascar for all) izay midika fa natao ho ana��ny rehetra ny vokatra Malagasy. Ny fampifangaroana ny akora malagasy,A� ny Soga sy ny Landy amina��ny lamba afrikanina na ny Wax na koa hoe Panne no isana��ny iavahany amina��ireo mpampilatro hafa. Malagasy aho, hoy ny tenany, ary aty afrika no misy antsika. Tanjony ny haneho izay maha malagasy sy afrikanina azy izay ary ireo vokatra narantiny ny zoma teo aza moa dia nosalorana ny anarana hoe a�?our identitya�?, izany hoe, a�?Ny fiizintsikaa�?. Teny anglisy no nofidina hampahafantarana ny vokatra satria hidirana amina��ny tsena iraisam-pirenena ny vokatra naranty.

Tokana mamokatra kiraro sy poketra

Teo amina��ny mpampilatro miisa 14 teo, hoy i Maforal, no efa nifanerasera tamiko fa ny hitako mampiavaka ahy tao anatina��izy ireo dia izao irery angamba no manokatra poketra sy kiraro. Isana��ny efa nahitana ny vokatra Maforal ny hetsika a�?Enjoy Madagascara�? tamina��ny volana jona 2017 teo, ny a�?Salon de la��emploi et de la��entreprenariata�? na ny tsenabena��ny fandraharahana ary ny a�?Andro iraisampirenena ho ana��ny vehivavy afrikaninaa�? tamina��ny volana jolay 2017. Hisy ny karazana fitetezam-paritra izay hataony. Raha ny fandaharam-potoana nampahafantariny hatreto, any Fianarantsoa izy ny volana aprily, any Antsirabe kosa, amina��ny volana mey. Sahia maneho ny maha ianao anao ary izay mety aminao hanaovana, hoy ny hafany, fa aza mitomany randrana tsy manendrika ny tena ary sahia maneho fa gasy. Mpampilatro isana��ny alainy ho fitaratra moa raha ny nambarany i Jao Mahatana satria na dia monina any ampitan-dranomasina aza, maneho hatrany izay maha gasy azy izay.

Nanangona: Itsimanizina

tadacip

Ny tsiambaratelona��I Madagasikara: Ny fahitana��I Eris Rabedaoro azy

Ny mpikaroka mpanoratra, Eris Rabedaoro, indray no vahinina��ny hetsika a�?Tafa Harivaa�? izay fanaona��ny fikambanana Faribolana fanilo, isaky ny alarobia voalohana��ny volana etsy amina��ny Trass Tsiadana ny alarobia 6 septambra 2017 teo. Ny lohahevitra hoe a�?Madagasikara sy ny tsiambaratelonya�? moa no novelabelariny tamina��io takariva io. Nataony niendrika angano ny fanazavana satria ao anatina��ny teny hoe angano dia ahitana ny fototeny hoe a�?Hanoa�?, izay midika fa ny angano dia natao ho saintsainina sy ho tsakotsakoina.

Adolantsento miampita any amina��ny fahatanorana: Kihon-dalana goavana eo amina��ny fiainana��ny zanaka��olombelona

Adolantsento na koa hoe miala sakana! Dingan-taona tena manahirana ny ray aman-dreny tokoa io rehefa manomboka handalovana��ireo zanany. Manomboka miala tsikelikely amina��ny maha zaza sy ankizy azy izay ireo nateraky ny kibo amina��ny ankapobeny rehefa tonga eo amina��ny faha 12 ka hatramina��ny faha 19 taonany.

Regis Gizavo: vao 6 taona dia efa nilalao angorodao

Isana��ireo mpanakanto mpamokatra fitafy fianjaika (Styliste) sy kojakoja mifanaraka amina��izany nandray anjara tamina��ny hetsika Y latro tetsy amina��ny tokotanibena��ny YMCA Madagascar etsy Nanisana ny alina��ny zoma 8 desambre 2017 teo i AimA�e Robiath Julliette, fantatra amina��ny anarana maha mpanakanto hoe Maforal (Madagascar for all) izay midika fa natao ho ana��ny rehetra ny vokatra Malagasy. Ny […]

Zavamaneno malagasy : Ny tantarana��ny valiha sy ny fahendrena fonosiny

Anisana��ny mifamatotra akaiky amina��ny tantarana��i Madagasikara sy ny Malagasy ny valiha. Fanontaniana anisana��ny goavana indrindra sy mila itadiavam-baliny ny hoe : A� avy any ivelany sa antsika Malagasy marina ny valiha ? A�. Valim-pikarohana vitsivitsy no ndeha hamaliantsika io fanontaniana io...

Tantara

Literatiora

Vakoka velona

Narrative Essay Spm Sad Ending Features

Isana��ireo mpanakanto mpamokatra fitafy fianjaika (Styliste) sy kojakoja mifanaraka amina��izany nandray anjara tamina��ny hetsika Y latro tetsy amina��ny tokotanibena��ny YMCA Madagascar etsy Nanisana ny alina��ny zoma 8 desambre 2017 teo i AimA�e Robiath Julliette, fantatra amina��ny anarana maha mpanakanto hoe Maforal (Madagascar for all) izay midika fa natao ho ana��ny rehetra ny vokatra Malagasy. Ny […]

Most Noticeable Essay about Biology

Isana��ireo mpanakanto mpamokatra fitafy fianjaika (Styliste) sy kojakoja mifanaraka amina��izany nandray anjara tamina��ny hetsika Y latro tetsy amina��ny tokotanibena��ny YMCA Madagascar etsy Nanisana ny alina��ny zoma 8 desambre 2017 teo i AimA�e Robiath Julliette, fantatra amina��ny anarana maha mpanakanto hoe Maforal (Madagascar for all) izay midika fa natao ho ana��ny rehetra ny vokatra Malagasy. Ny […]

What exactly are some suggestions to jot down a good narrative story or essay?

Isana��ireo mpanakanto mpamokatra fitafy fianjaika (Styliste) sy kojakoja mifanaraka amina��izany nandray anjara tamina��ny hetsika Y latro tetsy amina��ny tokotanibena��ny YMCA Madagascar etsy Nanisana ny alina��ny zoma 8 desambre 2017 teo i AimA�e Robiath Julliette, fantatra amina��ny anarana maha mpanakanto hoe Maforal (Madagascar for all) izay midika fa natao ho ana��ny rehetra ny vokatra Malagasy. Ny […]